ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมนักกีฬาไปสู่เวทีโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ชนะของนักกีฬาล้วนได้รับการฝึกฝน และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาควบคู่กันไป นับว่าเป็นเรื่องคู่กันเสมอมาโดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬากับวงการกีฬาโลก โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากับบุคลากรของแวดวงกีฬาไทยควบคู่ไปพร้อมกัน การจัดตั้ง “ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา” ในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่ไม่ใช่เพียงแค่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้งาน แต่ต้องเกิดการพัฒนาการไปในทางที่ดี ทั้งตัวสถานที่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และทีมบุคลากรอื่น ๆ ด้วย

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาความพิเศษก็ได้เกิดขึ้น เพราะประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโฉมใหม่ขึ้น ทำการพัฒนาทั้งสถานที่ อุปกรณ์การใช้งาน ห้องแล็บ ห้องฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อรองรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาใช้บริการในการเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬาให้มีศักยภาพ และความพร้อมในการแข่งขันมากที่สุด

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ Sports Science Centre โฉมใหม่

ได้ทำการแบ่งสันปันส่วนเป็นพื้นที่สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้ได้ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบเต็มประสิทธิภาพ และพื้นที่ให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโฉมใหม่นี้ มีจำนวนชั้นที่ใช้งานเป็นพื้นที่หลักอยู่ 3 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ 1 จะประกอบไปด้วยห้องเวทเทรนนิ่ง เป็นพื้นที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งนักกีฬาปกติ และนักกีฬาคนพิการ รวมไปถึงการทำห้องแล็บเพื่อใช้ตรวจเลือด ตรวจสารต้องห้ามในร่างกายของนักกีฬา ถัดมาเป็นชั้นลอย ถูกใช้เป็นพื้นที่สำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานด้านเอกสารต่าง ๆ สำหรับชั้นที่ 2 จะเป็นพื้นที่ใช้ในการตรวจรักษาร่างกายของนักกีฬา มีห้องรักษาอาการบาดเจ็บในสภาพอากาศเบาบาง ยังมีซาวน่า ห้องประชุม และห้องค้นคว้าวิจัย และสุดท้ายชั้นที่ 3 จะเป็นพื้นของห้องชีวกลศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนที่ได้รับบาดเจ็บมาจากภาคสนาม มีห้องสำหรับเทคโนโลยีการกีฬา มีคลินิกจิตวิทยา และที่สำคัญจะมีลู่วิ่งยางความยาว 70 เมตร เพื่อใช้ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬา หรือใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายในที่ร่มของนักกีฬาในช่วงที่ว่างจากการฝึกซ้อมได้

นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ยังมีการเพิ่มอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ที่นำมาใช้งานในการพัฒนานักกีฬาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น อาทิ อุโมงค์น้ำ เพื่อใช้ในการวิ่งทวนกระแสน้ำ สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬาว่ายน้ำ และกีฬาทางน้ำได้ มาพร้อมกับห้องฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สามารถรองรับนักกีฬาได้ครั้งเดียว 2 – 3 คน มีการดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย สร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านกีฬาหลักของประเทศไทย และยังมีการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเข้ามาใช้ในการฝึกความอดทนของนักกีฬาในสภาพอากาศออกซิเจนเบาบาง รวมไปถึงในอนาคตที่จะมีการทำพื้นที่ในส่วนของอาคารที่พักนักกีฬาจำนวน 300 เตียง เพื่อให้นักกีฬาได้เข้ามาพักผ่อนในช่วงที่ทำการฝึกซ้อม หรือการเก็บตัวก่อนการแข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science Centre โฉมใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) นับว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสถานที่รวมเหล่าบุคลากรทางด้านกีฬาชั้นนำของประเทศมาร่วมพบปะ และทำงานด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับเหล่านักกีฬาทั้งรุ่นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่ต้องมาเข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้น เพื่อต่อยอดความสามารถและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เร็วที่สุด และยังเป็นศูนย์รวมของเหล่านักกีฬาอาชีพที่กลับเข้ามารับการฝึกซ้อม ขัดเกลาสมรรถภาพของร่างกายให้อุ่นพร้อมลองแข่งขันอยู่เสมอ และสามารถเป็นพื้นที่เก็บตัวนักกีฬาของทั้งประเทศในช่วงที่เตรียมการการแข่งขันได้อีกด้วย

ขอบคุณ เรื่องราวดีๆ จาก BEOGAMING

จัดเสนอ : BEO369